Elektronický Digitální Povodňový Portál

Ráječko - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Ráječko - Lesní Ráječko Ráječko Splach z lesů a polí od obce Petrovice SZ mapa
Ráječko - Klínky Ráječko Ráječko Splach z povodí potoka ID 500059651 (levostranný přítok vodního toku Chrábek) SZ mapa