Elektronický Digitální Povodňový Portál

Zvole - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Povodí bezejmenného vodního toku (IDVT 10202312) Zvole Zvole u Zábřeha Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 11,921 %, podíl orné půdy činí 37,513 %. Plocha kritckého bodu 107,7 ha. Z mapa
Povodí Zvolského potoka Zvole Zvole u Zábřeha Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 13,251 %, podíl orné půdy činí 33,95 %. Plocha kritckého bodu 139,05 ha. ZJZ mapa
Pole SZ až S od intravilánu obce Zvole Zvole u Zábřeha Splach ornice z polí nacházejících se severně až severozápadně od intravilánu obce. Podíl orné půdy > 95 %, sklon povodí KB 8,359 %, plocha KB 129,26 ha. JZ mapa