Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území městyse Bobrová je při povodni ohrožováno zhruba 52 budov, které trvale obývá zhruba 162 obyvatel, z toho 1 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). V případě extrémní povodně může dojít k zaplavení až 65 objektů a ohrožení až 208 osob. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území městyse Bobrová - agregované

bob_ohr_obj

Ohrožené objekty na území městyse Bobrová s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt (Bobrová, ČS PHM), jenž by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území městyse Bobrová
Kontaminovaná místa na území městyse Bobrová

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Bobrová.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Bobrová u předsedy povodňové komise obce.