Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon Mobil (veřejný)
Mobil (neveřejný) E-mail

Zdeňka Smažilová

566 673 265

776 469 906

mestysbobrova@razdva.cz, zde.sma@seznam.cz

Petr Dvořák

 

774 838 374

 

Miroslav Mašek

 

608 775 901

   

Pavel Žilka

 

608 724 229

 

zilka.pa@seznam.cz

Leoš Mikišek

 

724 305 932

  leos.mikisek@rwe.cz

Miroslav Sobotka

 

778 030 613

vodkan.bobrova@unet.cz

Petr Tulis

 

606 154 124

   

Petr Musil

 

776 698 221

   

Filip Sobotka

 

723 282 125

  vodkan.bobrova@unet.cz

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Mobil (veřejný)
E-mail
Pavel Žilka

 608724229

  zilka.pa@seznam.cz

Leoš Mikišek

 724 305 932

 leos.mikisek@rwe.cz
Jan Pokorný    

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa uskladnění
Telefon na kontaktní osobu
Nakladač, traktor Miroslav Sobotka Miroslav Sobotka Bobrová 137, 592 55 Bobrová 778 030 613
K162, traktor 2ks, vlek 2ks, Bonetti s kontejnerem, osobní automobily Městys Bobrová Zdeňka Smažilová Bobrová 138, 592 55 Bobrová 776 469 906
Nakladače, traktory Bobrovská, a.s. Rostislav Mazel Bobrová 308, 592 55 Bobrová 777 740 904

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Bobrová

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita objektu
Možnost stravování
Sokolovna Shromáždění Bobrová 83, 592 55 Bobrová Zdeňka Smažilová 60 Ne (lze zajistit ze ZŠ)
Základní škola Bobrová Ubytování / stravování Bobrová 129, 592 55 Bobrová Mgr. Jaroslav Strnad 100 Ano