Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Bobrová

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Bobrová a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území městyse Bobrová je Bobrůvka (Loučka). Číslo hydrologického pořadí je 4-15-01-082, 4-15-01-084/1, 4-15-01-088, 4-15-01-084/2. Bobrůvka pramení na území obce Vlachovice u Rokytna ve Žďárských vrších v nadmořské výšce 725 m n. m. Z Vlachovic směřuje do Nového Města na Moravě, kde protéká několika rybníky. Dále teče směrem k jihu přes obec Radešínská Svratka do obce Bobrová, kde se tok stáčí k východu a následně k jihovýchodu. Za obcí Strážek tok vstoupí do hlubokého údolí a přes Újezd u Tišnova pokračuje do Dolních Louček, kde se stéká s Libochovkou (v ř. km 4,5), čímž vzniká vodní tok Loučka, jenž se vlévá do Svratky. Vodní tok se řadí podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků mezi významné vodní toky na území České republiky. Celková délka vodního toku činní 62,48 km.


Podélný profil vodního toku Bobrůvka (Loučka)

Do Bobrůvky (Loučky) se vlévají v severovýchodní části obce vodní toky Lánský p.Račický p. Lánský p. vzniká soutokem s Bezejmenným vodním tokem (ID 10208474). Oba zmíněné vodní toky pramenní na katastru obce Dlouhé severně od intravilánu Bobrové. Celková délka Lánského p. činí 2,52 km a Račického p. 3,56 km. Na severozápadě území se do Bobrůvky (Loučky) vlévají další vodní toky Řečický p. a Bezejmenný vodní tok (ID 10203662). Společně vodní toky pramenní na katastru obce Řečice, která se nachází severozápadně od intravilánu řešeného území. Délka Řečického p. činí 9,66 km a Bezejmenného toku (ID 10203662) 2,44 km. V intravilánu městyse se do Bobrůvky (Loučky) vlévá dále i Luční p., který teče severním směrem a pramenní v blízkosti obce Radenice. Jeho celková délka činí 12,06 km. Malou částí jižního katastru městyse protéká Mirošovský potok, který se vlévá do Bobrůvky (Loučky) za hranicemi Bobrové. Délka vodního toku je 5,2 km.

 

bob_vodni_toky

Vodní toky na území městyse Bobrová


Základní údaje o vodních nádržích na území městyse Bobrová

Přehled vodních nádrží na území městyse Bobrová naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

V současné době se na území obce nenacházejí žádná větší vodní díla IV. kategorie. Významným vodním dílem je rybník Kaňovec, který se nachází v jižní části území obce Bobrová a protéká jím Luční potok. U rybníka byla vybudována retenční nádrž pro regulaci vody v rybníku. V severní části území se pak nachází rybník Rosinec, který je podzemně propojený s nádrží v zemědělském družstvu. Dále se na území nachází Pejchalův rybník a Ptáčkův rybník.