Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nové Město na Moravě.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise městyse Bobrová.

Osoby na území městyse Bobrová budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může dojít k zaplavení a uzavření silnice II/360 ve směru Bobrová – Křižanov a Bobrová – Podolí. Objízdná trasa směrem na Křižanov povede přes obce Zvole nad Pernštejnem, Blažkov a Mirošov u Bobrové. Objízdná trasa směrem na Podolí povede buď přes Radešín nad Bobrůvkou nebo přes Radešínskou Svratku. »
Dopravní omezení na území městyse Bobrová
Objízdné trasy na území městyse Bobrová

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.