Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Bobrová a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toků:
Závod Dyje
Husova 760
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel: +420 541 637 602
Fax: +420 541 211 403
sekretariatzd@pmo.cz

Provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 550 286
Ing. Karel Straka, tel.: 566 550 286, email: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Bobrová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bobrůvka (Loučka) 10100048 4-15-01-082
4-15-01-084/1
4-15-01-088
4-15-01-084/2
Račický p. 10197250 4-15-01-088
Lánský p. 10190486 4-15-01-088
Bezejmenný tok 10203662 4-15-01-084/1
Bezejmenný tok 10208474 4-15-01-088
Bezejmenný tok 10197501 4-15-01-088
Bezejmenný tok 10204790 4-15-01-088

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Jezuitská 13, Brno, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, Jezuitská 13, 602 00 Brno
vedoucí správy toků - Ing. Pavel Hopjan, tel: 956 952 111, mob: 724 523 973, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území městyse Bobrová:
Rajon 207 - Ing. Martina Grošovová, mobil: 724 623 765, tel.: 956 952 213, e-mail: martina.grosovova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Bobrová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Luční p. 10185850 4-15-01-087
Mirošovský potok 10197421 4-15-01-091