Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čaková a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, 701 26 Ostrava
tel.: 596 657 111

Závod 1 Opava:
Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5
tel.: 596 657 511
ředitel závodu - Ing. Jiří Tkáč (tel.: 596 657 512, e-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz)

Přímý výkon správy toku - VHP Krnov:
Albrechtická 22, 794 01 Krnov, tel.: 554 616 220
vedoucí VHP - Ing. Jaroslav Hlaváček (tel.: 554 616 293, e-mail: jaroslav.hlavacek@pod.cz)
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje pouze tyto vodní toky na území obce Čaková. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Čakovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-032
ID toku: 10208799

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-032
ID toku: 10213818

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-032
ID toku: 10211359

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 956 951 210, e-mail: ost51@lesycr.cz
vedoucí ST - Ing. Miroslav Kahánek (tel.: 956 951 210, e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz)

Rajon - příslušný správce VT na území obce Čaková:
Rajon 103 - Správa toků, pracoviště Krnov: V Osadě 22, 794 01 Krnov, tel.: 956 951 237
Ing. Lenka Lesáková (tel.: 724 523 967, e-mail: lenka.lesakova@lesycr.cz)

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Čaková, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jelení potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-022
ID toku: 10216242

 

Vodní tok LP Opavy
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-033
ID toku: 10217600

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-033
ID toku: 10217600

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ a ostatní
Vodní tok HMZ Čaková I 1-00088-01/2
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-022
ID toku: 10218331

 

Vodní tok HMZ Čaková 2 1-00088-02/
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-022
ID toku: 10209382