Portál o havarijních a povodňových plánech

Zajímá vás problematika havarijního plánování? Víte, kdy potřebujete havarijní či povodňový plán? Víte, jak zpracovat havarijní plán či jak častá je aktualizace povodňového plánu?

Zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti

Povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN) – nutné zlo nebo efektivní nástroj pro minimalizaci škod na majetku, zdraví a životním prostředí? Existuje zákonná povinnost mít zpracovaný povodňový plán vlastníka nemovitosti? Hrozí mi sankce, pokud ho nemam zpracovaný? Následující článek přináší stručný úvod do této problematiky.

Kdy potřebujeme havarijní plán?

Nejste si jisti, zda potřebujete mít vyhotoven havarijní plán? Následující příspěvek vás stručně seznámí s problematikou havarijního plánování a s povinnostmi, které máte.

Analýza rizika v havarijním plánu

Klíčovými orgány při řešení mimořádných událostí jsou starostové obcí a měst. Často jsou jimi lidé nezkušení, kteří jsou volení na omezené časové období. Příprava na krizové situace pro ně nemusí být při řešení problémů každodenního života důležitá. Je potom přirozené, že starostové jsou při řešení pohrom zaskočeni a někdy bezradní. Podvědomě chápou riziko především v jeho následcích a konkrétních dopadech, a proto toto riziko vnímají mnohokrát v emocionální rovině, na niž jakýkoliv racionální argument obvykle nestačí. Riziko se pro ně vztahuje k hrozbě.

OPŽP 2014 - 2020

Aktuální informace o novém OPŽP 2014 - 2020 si přečtete na stránkách www.opzp2014-2020.cz!

 

Naleznete zde  informace o:

 

  • právě otevřených výzvách,

  • novinkách ve světě dotací,

  • výhledech na nejbližší období,

  • a mnohé další ...

Digitální povodňové plány ORP v Moravskoslezském kraji

Společnost ENVIPARTNER, s. r. o. řádně zpracovala a předala digitální povodňové plány vybraných obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji.

 

Povodeň v Kuklíku

Obec Kuklík v minulém týdnu ohrozily povodně. Obec si chválí protipovodňová opatření, která byla v obci instalována díky spolupráci se společností ENVIPARTNER, s. r. o. O této situaci informoval Regionální týdeník Vysočina dne 15. 1. 2015.

Dotace OPŽP 2014 - 2020 z pohledu povodňové ochrany

Příspěvek seznamuje potenciální žadatele z řad měst, obcí, sdružení obcí či mikroregionů s novým Operačním programem Životní prostředí 2014 - 2020 z hlediska povodňové ochrany.

 

Rozmístění AED v Brně Jihomoravském kraji

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG  a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými a písemnými pokyny k provedení bezpečné defibrilace. 

Co dělat, když hrozí blackout?

V poslední době jsme stále častěji svědky katastrof a nepředvídatelných nebezpečí. Situace, které jsme dříve znali jen z filmů, zažíváme dnes na vlastní kůži. Velkou hrozbou posledních let se stal vedle živelných katastrof a ozbrojených konfliktů také blackout, nebo li totální výpadek proudu, jehož důsledky mohou mít katastrofální dopad na každou moderní civilizaci.

1 2 3 .. 6