Rozmístění AED v Brně Jihomoravském kraji

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG  a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými a písemnými pokyny k provedení bezpečné defibrilace. 

Každý Čech loni vyprodukoval 307 kg odpadu, 43 kg vytřídil

Každý obyvatel České republiky loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Z toho v barevných kontejnerech na tříděný odpad stejně jako předloni skončilo 43 kilogramů. Ačkoli je množství vytříděného komunálního odpadu vyšší než před deseti lety, v posledních letech stagnuje. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad.

Povodně a protipovodňová ochrana

Nastanou-li trvalé a vydatné deště, mohou se výrazně zvýšit hladiny řek. Intenzivními přívalovými dešti na malém území může dojít ke vzniku přívalové povodně. V zimě v důsledku tání ledů může dojít v zúžených místech k ucpání koryta řeky ledovými krami a následně k vylití toku řeky z koryta. Tyto stavy hodnotíme jako přirozené povodně. V důsledku havárie vodního díla, vylitím vody z nádrže může dojít k tzv. zvláštní povodni.

Kořenové čistírny odpadních vod při povodňových stavech

Kořenové (vegetační) čistírny odpadních vod - umělé mokřady, fungují na přírodním principu. Při modelování jejich chování při záplavových stavech a při navrhování jejich designu lze proto vycházet ze zkušeností získaných studiem přírodních mokřadů.

Monitoring vodních zdrojů z vesmíru

Zdroje vody jsou čím dál tím tenčí. Stojí za to si proto připomenout, že družicová pozorování jsou pro monitorování našich vodních zdrojů nepostradatelná. Například iniciativa ESA TIGER podporuje Afriku při monitorování skromných vodních zdrojů maximálním využitím satelitních pozorování.

Paletové bariéry jako protipovodňová ochrana

V zahraničí se s úspěchem používají k protipovodňové ochraně paletové bariéry. Zabraňují škodám na majetku a napomáhají při usměrňování vodního toku v případě zvýšení hladiny vod. Kromě povodní je lze využít např. v zemědělství, ve vodním hospodářství nebo při ekologických haváriích.

Jak mírnit povodňové vlny?

Série rozsáhlých povodní a povodní z přívalových srážek (tzv. bleskových povodní) v posledních dvou dekádách ukázaly naši velkou zranitelnost povodňovým ohrožením. Mezi odborníky i širokou veřejností se rozproudila debata o tom, kteří činitelé ovlivňují povrchový odtok vody z krajiny a velikost průtoků při povodni. Povodně jsou v našich přírodních podmínkách přirozenou součástí hydrologického cyklu, ale pokud je krajina v hydrologicky příznivém stavu, může snížit velikost povodňové vlny a tím snížit škody, které by povodeň způsobila.

Pytle s pískem při povodni minulostí?

Systém Tiger Dam vyvinula kanadská společnost International Flood Control jako reakci na stále rostoucí poptávku po novější a přijatelnější alternativě, která by nahradila pytle s pískem. Zrodil se tak unikátní systém plastových tubusů plněných vodou, které je možné jednoduše spojovat, rychle rozmístit a použít je v různých situacích jako ochrannou bariéru proti vodě.

Dobrovolnictví

Při krizových situacích jsou dobrovolníci velmi často potřební. Někteří lidé volí finanční pomoc, někteří by rádi pomohli osobně, ale často nevědí jak. Neví kam a na koho se obrátit s nabídkou pomoci. 

Když zazní sirény

První středa v měsíci signalizuje čas, kdy pravidelně slyšíme zkoušky sirén. Ale víme, jaké máme druhy varovných signálů a jak se chovat, jestliže je uslyšíme?

1 2