Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Webové stránky HZS JMK, aktuální informace o výjezdech a zásazích. 

Krizové řízení Zlínského kraje

Stránky Zlínského kraje, které se věnují krizovému řízení při mimořádných, životy či majetek ohrožujících situacích. Především tedy plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací.

Portál krizového řízení pro JMK

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.