Co dělat, když hrozí blackout?

V poslední době jsme stále častěji svědky katastrof a nepředvídatelných nebezpečí. Situace, které jsme dříve znali jen z filmů, zažíváme dnes na vlastní kůži. Velkou hrozbou posledních let se stal vedle živelných katastrof a ozbrojených konfliktů také blackout, nebo li totální výpadek proudu, jehož důsledky mohou mít katastrofální dopad na každou moderní civilizaci.

Jak se chovat při povodni?

Jak postupovat v případě, že se blíží povodeň, která by mohla ohrozit Váš majetek?

 

Jak se připravit na povodně?

Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno.

 

Co má obsahovat evakuační zavazadlo?

Evakuační zavazadlo a jeho obsah je v některých případech ohrožení to jediné, co Vám po opuštění domácnosti zůstane. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno  a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, jak by mělo evakuační zavazadlo vypadat a co by mělo obsahovat.

Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

V průběhu života můžeme být svědky událostí, který m říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Povodeň nebo záplava - jak pojistit nemovitost?

Víte, jaký je rozdíl mezi povodní a záplavou v oblasti pojišťovnictví? Znění vodního zákona jasně definuje pojem povodeň, nikoli význam záplava. Článek na webu blog.pojisteni.com se tímto rozdílem podrobně zabývá.

 

Co dělat když hrozí povodně?

Odborníci radí, jak se na příchod povodně připravit, jak se chovat během ní a jak se chovat po povodni.

 

Povodně - pravidla základní hygieny

Za jakých podmínek mohu požít vodu ze studny? Jak zjistím, že je voda pitná? Jsou zaplavené zemědělské plodiny zdraví škodlivé? Jak postupovat při vysoušení domu? Tyto a mnoho dalších otázek odpoví následující článek.

 

Jak mohu pomoci lidem postiženým povodní?

Repelenty a další prostředky na boj s komáry, hygienické potřeby, dětská strava a pleny, oblečení a další věci potřebují všichni ti, kdo odstraňují následky povodní. Následuje seznam nejčastěji žádaných věcí. Největší pomocí jsou samozřejmě finanční dary a dobrovolnická činnost. Konkrétní požadavky, včetně čísel účtů, na které je možné přispívat, zveřejňují obce na svých internetových stránkách.

Jak se chovat po povodni?

Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem. Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody vody a kanalizaci, funkčnost elektroinstalace, rozvodů plynu a topení atp.

 

1 2 3