Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Na náměstí 63, 252 06 Davle
Tel.: 257 770 238
Fax: 257 770 144
E-mail: starosta@obecdavle.cz
Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2
Tel.: 724 005 981
E-mail: dana.cechova@mestocer
nosice.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz