Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81 Ostrovačice
Tel.: 546 427 323
E-mail: info@demo.eu
Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice
Tel: 546 492 111
Fax: 546 492 119
E-mail: radnice@mesto.rosice.cz
Žerotínovo nám. č. p. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail:
podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.