Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81 Ostrovačice
Tel.: 546 427 323
E-mail: info@demo.eu
Žerotínovo náměstí 1 665 01 Rosice
Tel: 546 492 140
E-mail: ozp@mesto.rosice.cz

Vedoucí odboru: RNDr. Dalibor Kolčava
Tel: 546 492 141
E-mail: kolcava@mesto.rosice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra