Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Ostrovačice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11,602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Tel: 541 637 602

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno- Komárov, Tel.: 543 423 441

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Říčanský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-009
ID toku: 10191987

 

Vodní tok Veverka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-146
ID toku: 10200564

 

Vodní tok Kývalka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-009
ID toku: 10203756

 

Vodní tok Cikánka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-009
ID toku: 10205966

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-009
ID toku: 10194785