Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Doloplazy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, 541 211 403, e-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217, 585 711 214, e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz
Ing. Jiří Zedníček, tel.: 585 711 217, e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Veronika Mazánová, DiS, tel.: 581 200 491-3, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Doloplazy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olešnice (Kokorka) 10100183 4-10-03-125
Týnečka 10194952 4-10-03-117
bezejmenný tok 10202932 4-10-03-117

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 956 999 111, fax: 495 262 391, e-mail: lesycr@lesycr.cz

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Pavel Pernica, tel.: 956957111, e-mail: pavel.pernica@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Doloplazy:
Rajon 706 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Jiří Pniok, tel.: 956 957 235, 725 257 984, e-mail: jiri.pniok@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Doloplazy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
PP Olešnice v km 18,400 10391568 4-10-03-125
bezejmenný tok 10206887 4-10-03-117