Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Doloplazy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, 541 211 403, e-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217, 585 711 214, e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz
Ing. Jiří Zedníček, tel.: 585 711 217, e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Veronika Mazánová, DiS, tel.: 581 200 491-3, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Olešnice (Kokorka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10100183

 

Vodní tok Týnečka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10194952

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10202932

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 956 999 111, fax: 495 262 391, e-mail: lesycr@lesycr.cz

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Pavel Pernica, tel.: 956957111, e-mail: pavel.pernica@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Doloplazy:
Rajon 706 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Jiří Pniok, tel.: 956 957 235, 725 257 984, e-mail: jiri.pniok@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok PP Olešnice v km 18,400
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-125
ID toku: 10391568

 

  • Vodní toky bez určeného správcovství
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10206887