Elektronický Digitální Povodňový Portál

Čepí - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Čepí III/32231 Čepí Čepí Zneprůjezdnění silnice III/32231 v obci Čepí z důvodu vybřežení Dubanky či zaplavení komunikace přítokem přívalových vod z okolních pozemků Dubanka mapa