Elektronický Digitální Povodňový Portál

ORP Králíky - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Silnice č. 312 u školy Lichkov Lichkov Již při Q20 může dojít zaplavení silnice č.312 u školy v obci Lichkov. Tichá Orlice 88.85 mapa
Neprůjezdná silnice č. 311 Mladkov Mladkov V případě, že by došlo k vylití Tiché Orlice, může dojít k neprůjezdnosti silnice č. 311. Tichá Orlice 85.2 mapa
Místní komunikace Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka Králíky Dolní Lipka Ke zneprůjezdnění může dojít v případě rozvodnění Lipkovského potoka. Lipkovský p. 1.6 mapa
Komunikace č. 11 Červená Voda Bílá Voda Ke zneprůjezdnění páteřní komunikace č.11 může dojít v oblasti soutoku Březné a Červenovodského potoka. Březná 22 mapa
Most přes Králický potok Králíky Králíky Ke zneprůjezdnění může dojít v případě rozvodnění Králického potoka. Králický p. 2.5 mapa
Most přes Tichou Orlici Červená Voda Dolní Orlice Může dojít k uzavření mostu přes Tichou Orlici v místní části Dolní Orlice. Tichá Orlice 97.5 mapa
Komunikace č. 31227 Dolní Morava Dolní Morava Obcí prochází jediná komunikace, která může být při vylití řeky Moravy neprůjezdná. Morava 258 mapa
Místní komunikace Mladkov Mladkov Při rozlivu může dojít k zaplavení komunikace v okolí železničního mostu - u č.p. 110 - 102. V tomto případě není stanovena Objízdná trasa. Tichá Orlice 85.6 mapa