Elektronický Digitální Povodňový Portál

ORP Mikulov - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Most přes Jevišovku Jevišovka Jevišovka Při zátopovém území Q100 řeky Jevišovky dojde k zaplavení a k zneprůjezdnění silnice č. III/4143 Jevišovka 0.8 mapa
Novosedly III/414 Novosedly Novosedly na Moravě Zneprůjezdnění silnice III/414 při vybřežení Polního potoka, Polní p. 1.02 mapa
III/414 Novosedly - Drnholec Drnholec Drnholec Zneprůjezdnění silnice III/4144 mezí obcí Novosedly a městysem Drnholec při vybřežení Dyje zejména u mostu č.e 414-007 Dyje 65.45 mapa
Silnice III/39625 Brod nad Dyjí - Pasohlávky Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí Možnost rozlivu Dyje na silnici III/39625 mezi obcemi Brod nad Dyjí a Pasohlávky zejména u mostu č.e. 39625-1 Dyje 61.08 mapa
II/421 Mikulov u zahrádkářské osady Mikulov Mikulov na Moravě Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení silnice u zahrádkářské osady v Mikulově při vybřežení Mušlovského potoka Mušlovský p. 5.43 mapa
I/40 Mikulov u autobusové zast. Na Mušlově Mikulov Mikulov na Moravě Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení silnice u aut. zast. Na Mušlově v Mikulově při vybřežení Mušlovského potoka Mušlovský p. 0.57 mapa
Zaplavení komunikace II/421 v zástavbě obce Milovice Milovice u Mikulova V případě vybřežení toku mimo komunikaci jízda s opatrností, nebo využít objízdné trasy po místních komunikacích. nepojmenovaný (419580000500) 0.75 mapa
Zákaz vjezdu Drnholec Drnholec Zákaz vjezdu na silnici II/414 a na most č. 414-007 Dyje 65.075 mapa