Elektronický Digitální Povodňový Portál

ORP Uherský Brod - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Bánov - místní komunikace v severní části intravilánu obce Bánov Bánov K zaplavení místní komunikace III. třídy může dojít při přívalových deštích a rozvodnění bezejmenného vodního toku IDVT 10203281. nepojmenovaný (409050000200) 1 mapa
Bojkovice - most silnice č. II/495 Bojkovice Bojkovice Při povodních z Olšavy (záplavové území Q100) může dojít k zaplavení mostu silnice č. II/495 na území města Bojkovice. Olšava 35.1 mapa
Silnice III/05019 směr Uherský Brod Drslavice Drslavice Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v katastru města Uherský Brod, městská část Havřice Olšava 16.55 mapa
Horní Němčí - silnice III/5417 Horní Němčí Horní Němčí Uzavírka silnice při zaplavení tokem Okluky (Q100 / přívalová povodeň). Objížďka vede po vedlejších silnicích v obci. Okluky 27.7 mapa
Horní Němčí - silnice III/5417 Horní Němčí Horní Němčí Uzavírka silnice při zaplavení tokem Okluky. Objížďka vede po vedlejších silnicích v obci. Okluky 26.8 mapa
Silnice III/05019 směr Veletiny Hradčovice Hradčovice Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v délce cca 880 m a mostů 05019-4 a 05019-5 v katastru obce Hradčovice. Olšava 13.5 mapa
Komňa - dopravní omezení od č.p. 90 - č.p. 138 Komňa Komňa V případě vybřežení VT Koménka může dojít k zablokování místní komunikace (cca od č.p. 90 - č.p. 138) Koménka mapa
III/4984 Lopeník Lopeník Lopeník Úsek silnice III/4984 u č.p. 124. Možnost zaplavení a následné zneprůjezdnění komunikace mapa
Nezdenice - most silnice č. III/49511 Nezdenice Nezdenice Při povodních z Olšavy může dojít k zaplavení mostu silnice č. III/49511 na území obce Nezdenice. Olšava 30.25 mapa
II/490 Nivnice Nivnice Nivnice Vybřežení Nivničky na silnici II/490 a její následné zneprůjezdnění zejména u areálu zemědělského družstva Nivnička mapa
III/4981 Nivnice Nivnice Nivnice Zneprůjezdnění silnice III/4981 zejména v centru obce Nivnice při vybřežení toku Nivnička Nivnička mapa
III/4982 Nivnice Nivnice Nivnice Zneprůjednění silnice III/4982 při vybřežení Nivničky - smě na obec Korytná Nivnička mapa
silnice č. III/49714 Pašovice Pašovice Pašovice na Moravě Možné zneprůjezdnění komunikace vlivem zaplavení v centru obce Pašovice. Holomňa mapa
Silnice III/4951 v obci Rudice Rudice Rudice Zaplavení silnice III/4951 při ucpání propustku u č.p. 41 nepojmenovaný (408870001000) 0.64 mapa
Místní komunikace Rudice Rudice Zaplavení komunikace erozním materiálem při přívalových povodních mapa
Místní komunikace - směr sever obce Slavkov Slavkov u Uherského Brodu K uzavírce silnice může dojít při zvýšení vodní hladiny na Zlejšovském p. nepojmenovaný (409240302200) 0.15 mapa
Místní komunikace - směr jih obce Slavkov Slavkov u Uherského Brodu K uzavírce silnice může dojít při zvýšení vodní hladiny na Zlejšovském p. nepojmenovaný (409240302200) 0.15 mapa
Silnice III/5417 směr Horní Němčí Slavkov Slavkov u Uherského Brodu K uzavírce silnice může dojít při zvýšení vodní hladiny na Zlejšovském p. nepojmenovaný (409240302200) 0.25 mapa
Silnice III/5417 směr Dolní Němčí Slavkov Slavkov u Uherského Brodu K uzavírce silnice může dojít při zvýšení vodní hladiny na Zlejšovském p. nepojmenovaný (409240302200) 0.25 mapa
Starý Hrozenkov - silnice E50 v intravilánu Starý Hrozenkov Starý Hrozenkov K zaplavení místní komunikace může, v důsledku přívalových dešťů, dojít při rozvodnění Vlčího potoka a ucpání kritického mostu přes tuto komunikaci. Vlčí p. 0.14 mapa
Zákaz vjezdu na silnici I/54 Strání Strání Při Q20 dochází k zaplavení a následnému zneprůjezdnění páteřní komunikace I/54 v místě ČS LIMITOO Klanečnice 17.51 mapa
Silnice I/54 Strání u čerpací stanice Strání Strání Možnost rozlivu bezejmenného toku při ucpání propustku na silnici I/54 u čerpací stanice Strání mapa
Zákaz vjezdu na silnici I/54 Strání Strání Při Q20 dochází k zaplavení a následnému zneprůjezdnění páteřní komunikace I/54 v místě ČS LIMITOO Klanečnice 16.9 mapa
Uherský Brod - silnice č. II/490 Uherský Brod Těšov Při povodních z Olšavy (záplavové území Q100) nebo při přívalových srážkách může dojít k zaplavení silnice č. II/490 na území města Uherský Brod. Olšava 23.5 mapa
Uherský Brod - silnice E50 Uherský Brod Uherský Brod Při povodních z Olšavy a Nivničky (záplavové území Q100) nebo při přívalových srážkách může dojít k zaplavení silnice E50 na území města Uherský Brod. Olšava 21.2 mapa
Uherský Brod - silnice č. II/495 Uherský Brod Uherský Brod Při povodních z Olšavy (záplavové území Q100) nebo při přívalových srážkách může dojít k zaplavení silnice č. II/495 na území města Uherský Brod. Olšava 22 mapa
Silnice III/05019 směr Hradčovice Veletiny Veletiny Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v délce cca 880 m a mostů 05019-4 a 05019-5 v katastru obce Hradčovice. Olšava 13.5 mapa