Elektronický Digitální Povodňový Portál

Rudice - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Silnice III/4951 v obci Rudice Rudice Rudice Zaplavení silnice III/4951 při ucpání propustku u č.p. 41 nepojmenovaný (408870001000) 0.64 mapa
Místní komunikace Rudice Rudice Zaplavení komunikace erozním materiálem při přívalových povodních mapa