Elektronický Digitální Povodňový Portál

Rudlice - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Most u Papírny Rudlice Rudlice Dopravní omezení v místě mostního profilu Jevišovka 40.96 mapa
Zatrubnění vodního toku Rudlice Rudlice Dopravní omezení v místě zatrubněnění vodního toku v intravilánu obce nepojmenovaný (412370000600) 1.15 mapa
Propustek Rudlice Rudlice Dopravní omezení v místě propustku nepojmenovaný (412370000600) 0.15 mapa