Elektronický Digitální Povodňový Portál

Srch - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Dopravní omezení u mostu přes vodní tok Velká strouha Srch Srch Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice III/0375 spojující části obce Srch a Pohránov zaplavením průtočného profilu potoka Velká strouha pod mostem splaveninami. Velká strouha 7.9 mapa