Charakteristika zájmového území

Obec Dobříkov se nachází na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké MýtoPardubickém kraji. Obec je situovaná cca 5 km severně od Vysokého Mýta a 5 km od západně od Chocně. V obci bylo k 31. 12. 2020 evidováno celkem 556 obyvatel. Celková rozloha činí 853 ha.

Katastrální území obce Dobříkov

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky 

Nejstarší doložené zprávy o obci jsou z roku 1356. Dominantou vesnice je pravoslavný dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi (1669), s původním interiérem, převezený do Dobříkova roku 1930. Obec se nachází na železniční trati Ústí nad Orlicí - Pardubice.

Obec leží v nadmořské výšce 264 m, Dobříkov leží ve dvou geomorfologických celcích. Prvním, zasahujícím do jižný poloviny obce je Svitavská pahorkatina s podcelkem Loučenská tabule. Druhým celkem je Orlická tabule s podcelkem Třebechovická tabule. Reliéf obce má charakter ploché pahorkatiny, svahy mají převážně mírný jižní až jihozápadní sklon. Území obce je v jižní části zemědělsky využíváno, severní část obce je zalesněna.

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi okolo 8 °C a srážky okolo 600 mm ročně, přičemž lokální klima je výrazně ovlivňováno charakterem reliéfu. Geologické podloží okolí Dobříkova tvoří především vápnité jílovce a slínovce.

 

Struktura půdního fondu 

V území obce Dobříkov jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Výjimku tvoří jihozápadní část území obce, která je složena z půdního typu hnědozem. V západní části území kopíruje vodní tok Loučná s půdním typem fluvizem. Řeka Loučná pramení ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516, 4 m. Dále protéká Loučenskou tabulí, se sklonem k severu a členěnou hlubokými údolími vodních toků. Oblast středního a dolního toku Loučne dále napájí četné rybníky. Dobříkovem protéka 5 drobných vodních toků. 

 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

 

Celková rozloha řešeného území činí 853 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. 

 

Využití pozemků v obci Dobříkov (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

 

 Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 223 ha 26.2 %
Chmelnice 0 ha 0%
Vinice 0 ha 0%
Zahrady 21 ha 2.5 %
Sady 0 ha 0%
Trvalé travní porosty 151 ha 17.7 %
Lesní půda 402 ha 47.2 %
Vodní plochy 7 ha 0.8 %
Zastavěná plochy 9 ha 1.1 %
Ostatní plochy 39 ha 4.6 %
Celková výměra k.ú. 852 ha 100%

 

 Klimatické charakteristiky 

Na území obce Dobříkov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9 - 11 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 49 - 50 mm.

 Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600 - 650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 9 - 11 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2 T4 MT2 MT3 MT4 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11 CH4 CH6 CH7
Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70 20 - 30 20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50 40 - 50 0 - 20 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160    - 

170

170    -

180

140    - 

160

120    - 140 140    - 160

140    -

160

140     -

160

140    -

160

140     - 

160

140     - 

160

80      -

120

120

  -

140

120

  -

140

Počet mrazových dnů

100

  -

110

100

  -

110

110- 130 130- 160

110- 130

130- 140

110- 130 110- 130 110- 130 110- 130

160    -

180

140

  -

160

140

  -

160

Počet ledových dnů  30- 40 30- 40 40- 50 40- 50 40- 50 40- 50 40- 50 30- 40 30- 40  30- 40 60- 70 60- 70 50- 60
Průměrná teplota v lednu [°C]  -2 - (-3)  -2 - (-3)  -3 - (-4)  -3 - (-4)  -2 - (-3)  -4 - (-5)  -2 - (-3)  -3 - (-4)  -2 - (-3)  -2 - (-3)  -6 - (-7)  -4 - (-5)  -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 19 - 20 16 - 17 16 - 17 16 - 17 16 - 17 16 - 17 17 - 18 17 - 18 17 - 18 12 - 14 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 9 - 10 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8 2 - 4 2 - 4 4  - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 9 - 10 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90 120 - 130 110 - 120 110 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 90 - 100 120 - 140 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 300 - 350 450 - 500 350 - 450 350 - 450 350 - 450 400 - 450 400 - 450 400 - 450 350 - 400 600 - 700 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 200 - 250 200 - 250 400 - 500 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50 80 - 100 60 - 100 60 - 80 60 - 100 60 - 80 60 - 80 50 - 60 50 - 60 140 - 160 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 140 110 - 120 150 - 160 120 - 150 150 - 160 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150 130 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 30 - 40 40 - 50 40 - 50