Charakteristika zájmového území

Obec Dobříkov se nachází na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké MýtoPardubickém kraji. Obec je situovaná cca 5 km severně od Vysokého Mýta a 5 km od západně od Chocně. V obci bylo k 31. 12. 2012 evidováno celkem  obyvatel. Celková rozloha činí 853 ha, z toho 47 % rozlohy tvoří zemědělská půda (přičemž 26,0 % je orná půda, 2,5 % zahrady a 18,5 % trvalé travní porosty), 47 % rozlohy tvoří lesní půda, 1,0 % vodní plochy, 1,0 % zastavěné plochy a 4,0 % ostatní plochy.

Nejstarší doložené zprávy o obci jsou z roku 1356. Dominantou vesnice je pravoslavný dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi (1669), s původním interiérem, převezený do Dobříkova roku 1930. Obec se nachází na železniční trati Ústí nad Orlicí - Pardubice.

Obec leží v nadmořské výšce 264 m, Dobříkov leží ve dvou geomorfologických celcích. Prvním, zasahujícím do jižný poloviny obce je Svitavská pahorkatina s podcelkem Loučenská tabule. Druhým celkem je Orlická tabule s podcelkem Třebechovická tabule. Reliéf obce má charakter ploché pahorkatiny, svahy mají převážně mírný jižní až jihozápadní sklon. Území obce je v jižní části zemědělsky využíváno, severní část obce je zalesněna.

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi okolo 8 °C a srážky okolo 600 mm ročně, přičemž lokální klima je výrazně ovlivňováno charakterem reliéfu. Geologické podloží okolí Dobříkova tvoří především vápnité jílovce a slínovce.

 

Loučná je největším tokem protékajícím územím obce Dobříkov. Řeka protéká po katastrální hranici území v západní části obce. Řeka Loučná pramení ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516,4 m na okraji obce Karle, zhruba 5 km západně  Svitav. Protéká Loučenskou tabulí, skloněnou k severu a výrazně členěnou hlubokými údolími vodních toků. V oblasti středního a dolního toku přítoky Loučné napájejí četné rybníky. Loučná ústí zleva do Labe u Sezemic v nadmořské výšce 217,9 m.

Dobříkovem protéká 5 drobných vodních toků, které pramení v lesích nad obcí. Toky mají převážně severojižní směr a ústí zprava do řeky Loučné nebo jejích přítoků.