Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dobříkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobříkov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Dobříkov je řeka Loučná. Číslo hydrologického pořadí  1 - 03 - 02 - 062. Řeka Loučná pramení ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516,4 m, na okraji obce Karle. Řeka Loučná protéká městy Litomyšl, Vysoké Mýto, Dašice a Sezemice. U Sezemic Loučná ústí zleva do Labe. Protéká Loučenskou tabulí, skloněnou k severu a výrazně členěnou hlubokými údolími vodních toků. Před obcí Chmelík do ní přitéká potok Květná. Pak pokračuje přes obec Trstěnice a dále protéká obcí Čistá, kde do ní přitéká Jalový potok. Obcí Benátky pak Loučná vtéká do města Litomyšl. V oblasti středního a dolního toku přítoky Loučné napájejí četné rybníky, největší z nich jsou Velký zálešský (45,8 ha) a Chobot (42,1 ha) u Vysokého Mýta a Lodrant u Jaroslavi. V Litomyšli zásobuje Loučná vodou rybník Velký Košíř. Délka vodního toku Loučná je 80,3 km. 

 Základní hydrologické charakteristiky řeky Loučné 

Místo profilu  ř.km Q[m3/s] 1 5 10 50 100
Hlásný profil kat. B Cerekvice nad Loučnou 52,9 1,79 8.78 23 31.3 55.9 68,9

Na území obce Dobříkov se nenachází hlásný profil kategorie A ani B. Nejbližší hlásný profil kat. B se nachází v Cerekvici nad Loučnou

 

Vodní toky 

Řeka Loučná (číslo hydrologického pořadí 1 - 03 - 02 - 062).