Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vysoké Mýto.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Dobříkov.

Osoby na území obce Dobříkov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v centru obce dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice II/315. V tomto případě by mohla být objízdná trasa vedena přes Zámrsk, Janovičky a Týnišťko zpět do Dobříkova přes m. č. Rzy. »


Dopravní omezení a objížďky na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

  Dopravní omezení 
  Dopravní objížďka