Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vysoké Mýto.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Dobříkov.

Osoby na území obce Dobříkov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může v centru obce dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice II/315. V tomto případě by mohla být objízdná trasa vedena přes Zámrsk, Janovičky a Týnišťko zpět do Dobříkova přes m. č. Rzy. »

Dopravní omezení na území obce Dobříkov
Objízdné trasy na území obce Dobříkov

Dopravní omezení a objížďky na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

  Dopravní omezení 
  Dopravní objížďka