Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dobříkov čp. 29, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.:
465 481 273, 724 189 55
E-mail:
obec@dobrikov.cz

B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Tel.: 465 466 124
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

Komenského náměstí, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 113                                                                                   
E-mail: posta@posta.kr-pardubicky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.