Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Dobříkov čp. 29, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.:
 465 481 273, 724 189 55
E-mail:
 obec@dobrikov.cz

B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Tel.: 465 466 111
E-mail: radnice@radnice.myto.cz

Komenského náměstí, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111                                                                                 
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.