Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

 

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 481 273, 724 189 558
E-mail: obec@dobrikov.cz

 • Městský úřad Vysoké Mýto – Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství - Vysokomýtsko

  B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
  Tel.: 469 466 111, 465 466 160
  E-mail: vaclav.nadvornik@vysoke-myto.cz

  Odbor stavební a životního prostředí
  Vedoucí odboru - Ing. Veronika Richtová 
  Tel.: 465 466 156
  E-mail: veronika.richtová@vysoke-myto.cz 

Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

 

Odbor stavební a životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák 
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

 

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče
Vedoucí oddělení - Ing. Blanka Škařupová 
Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz