Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe s. p.

Správce: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod: Povodí Labe, s. p., Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: Povodí Labe, s. p. Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Loučná
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10100037

 

Vodní tok *   
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172648

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172667

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172651

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172656

 

  •  Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR s. p.,

    Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

    Přímý výkon správy toku: ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172659

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172663