Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobříkov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik 

Správce: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:                                                                                                          Povodí Labe, s. p. Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice                                     
Vedoucí provozu: Ing. Dainius Augulius                                                                                              Tel: 495 088 601                                                                                                                                  E- mail: podatelna@pla.cz  

 

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dobříkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Loučná
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10100037

 

Vodní tok *   
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172648

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172667

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172651

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172656

 

  •  Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR s. p.

    Správce:
    Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

    Přímý výkon správy toku:                                                                                                      ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.                                   Hana Bendová, tel. 495 088 605, email.: BendovaH@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Dobříkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172659

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-062
ID toku: 10172663