ENVIPARTNER, s.r.o. - Zpracovatel digitálních povodňových plánů

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. poskytuje obcím, městům, krajům, podnikům i fyzickým osobám komplexní služby v oblasti povodňové ochrany. Jedná se především o zpracování povodňových plánů (i digitálních), modernizaci varovných systémů, správu, přenos a úschovu dat včetně jejich aktualizací.

 

Díky naší úzké specializaci, jíž je oblast životního prostředí, poskytujeme velmi konkrétní služby a můžeme pružně re­agovat na specifické požadavky našich klientů. Tímto je zaručena vysoká kvalita našich výstupů a individuální přístup ke všem klientům.

 

Poskytované služby: 

 

  • Tvorba a digitalizace povodňového plánu
  • Pravidelné aktualizace a správu digitálního povodňového plánu
  • Aktualizace dat v systému POVIS
  • Mapování povodňových rizik
  • Správa a archivace dat lokálních varovných prvků (hladinoměry, srážkoměry, čidla teploty atd.)

 

Více informací naleznete na stránkách společnosti ENVIPARTNER, s.r.o.

zpět
02.03.2018, Ond