KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Bdeněves (Myslinka)
Tok: Myslinka
Stanice: Bdeněves (Myslinka)
GPS: 49.7623°N, 13.2389°E
Obec: Bdeněves
ORP: Nýřany
Kraj: Plzeňský
Hladinoměrné čidlo kategorie C s automatickým odesíláním dat se nachází na mostku přes Myslinku u areálu pily v obci Bdeněves. Informace o vývoji stavu hladiny ve vodním toku předává povodňová komise obce Kozolupy povodňovým komisím obce Vochov a města Plzně. Provozovatelem je obec Kozolupy.
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-179
Nejvyšší zaznamenaný stav: 177cm (29.07.2018)
Provozovatel stanice: Obec Kozolupy
Příjemci varovných SMS zpráv:
Ing. Michaela Opltová starostka obce Kozolupy
Karel Valenta člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/bdeneves-myslinka-/
export evidenčního listu: 06.12.2019 23:52
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.