KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)
Tok: Bělá
Stanice: Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)
GPS: 50.139291°N, 17.209752°E
Obec: Bělá pod Pradědem
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Bělá pod Pradědem.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0650-0-00
Provozovatel stanice: Obec Bělá pod Pradědem
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta obce Bělá pod Pradědem
místostarosta obce Bělá pod Pradědem
Velitel SDH
Zástupce velitele SDH
Člen povodňové hlídky, člen SDH
Poznámka:
Profil monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2x denně
III.SPA 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=88&cs=23882
export evidenčního listu: 08.06.2023 11:44
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.