KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Biskupice - ZD (Ludkovický potok)
Tok: Ludkovický potok
Stanice: Biskupice - ZD (Ludkovický potok)
GPS: 49.07873°N, 17.71226°E
Obec: Biskupice
ORP: Luhačovice
Kraj: Zlínský
Hlásný profil kat. C je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Nachází se u č. p. 207. Provozovatelem je obec Biskupice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-112
Provozovatel stanice: Obec Biskupice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
190
III.SPA ohrožení
230
Četnost hlášení SPA
I.SPA min 1 x denně
II.SPA min 3 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50439#H2-Biskupice
export evidenčního listu: 05.03.2021 22:59
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.