KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Bojkovice - C2 (Olšava)
Tok: Olšava
Stanice: Bojkovice - C2 (Olšava)
GPS: 49.037410°N, 17.803474°E
Obec: Bojkovice
ORP: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Bojkovice na mostě silnice č. II/495 na ulici Nádražní u č. p. 340. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS a dále je monitoruje hlídková služba města. Provozovatelem profilu je město Bojkovice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-088
Provozovatel stanice: město Bojkovice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města Bojkovice
Místotarosta města Bojkovice
Starosta obce Záhorovice
Starosta města Uherský Brod
Místostarosta města Uherský Brod
OŽP Uherský Brod
KŘ Uherský Brod
Poznámka:
Město Bojkovice varuje obec Záhorovice a Nezdenice, které se nacházejí na toku Olšava pod městem a dále varuje ORP Uherský Brod.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
105
III.SPA ohrožení
135
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 20 minut
II.SPA každých 10 minut
III.SPA každých 5 minut
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/7616
export evidenčního listu: 11.08.2022 17:16
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.