KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Bordovice (Lichnovský potok)
Tok: Lichnovský potok
Stanice: Bordovice (Lichnovský potok)
GPS: 49.54993°N, 18.15998°E
Obec: Bordovice
ORP: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil je umístěný na Lichnovském potoce v ř. km 4,0 v obci Bordovice na mostě komunikace č.  III/4865 (Bordovice - Lichnov) u budovy s č.p. 73. Hladiny SPA jsou měreny od horní hrany mostovky.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-132
Provozovatel stanice: Obec Bordovice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
120
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 21.06.2021 11:54
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.