KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Březová - Leskovec (ID:10211211)
Tok: bezejmenný tok (ID:10211211)
Stanice: Březová - Leskovec (ID:10211211)
GPS: 49.7910°N, 17.8958°E
Obec: Březová - Leskovec
ORP: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrná stanice Březová - Leskovec se nachází na bezejmenném toku (ID:10211211), který protéká obecní části Leskovec. Poblíž hladinoměrného čidla se nachází také vodočetná lať. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Březová. Obec dále varuje místní část Lukavec (povodňová komise města Fulnek), která se nacházejí níže na toku Gručovky a také informuje příslušné ORP (Vítkov).
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-088
Průměrný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):
Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum):
Provozovatel stanice: Obec Březová
Příjemci varovných SMS zpráv:
Pavel Schneider Starosta obce Březová
Ing. Radim Čech Starosta obce Skřipov
Dušan Lederer Starosta obce Větřkovice
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
40
II.SPA pohotovost
60
III.SPA ohrožení
70
IV.SPA extrémní ohrožení
-
sucho
-
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=172&cs=42667
Související digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/brezova
export evidenčního listu: 23.07.2017 20:40
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.