KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Březová - Leskovec (ID:10211211)
Tok: bezejmenný tok (ID:10211211)
Stanice: Březová - Leskovec (ID:10211211)
GPS: 49.7910°N, 17.8958°E
Obec: Březová - Leskovec
ORP: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrná stanice Březová - Leskovec se nachází na bezejmenném toku (ID:10211211), který protéká obecní části Leskovec. Poblíž hladinoměrného čidla se nachází také vodočetná lať. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Březová. Obec dále varuje místní část Lukavec (povodňová komise města Fulnek), která se nacházejí níže na toku Gručovky a také informuje příslušné ORP (Vítkov).
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-088
Provozovatel stanice: Obec Březová
Příjemci varovných SMS zpráv:
Pavel Schneider Starosta obce Březová
Ing. Radim Čech Starosta obce Skřipov
Dušan Lederer Starosta obce Větřkovice
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
40
II.SPA pohotovost
60
III.SPA ohrožení
70
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=172&cs=42667
export evidenčního listu: 21.10.2017 05:07
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.