KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Brníčko (Loučka)
Tok: Loučka
Stanice: Brníčko (Loučka)
GPS: 49.88608°N, 16.95275°E
Obec: Lesnice
ORP: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci na místní komunikaci v obci Brníčko. Provozovatelem je LVS MR Postřelmovsko. V případě zvýšených vodních stavů je varována obec Lesnice, která se nachází níže na toku a také příslušné ORP (Zábřeh).
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-052
Provozovatel stanice: LVS MR Postřelmovsko
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta obce
Poznámka:
Obec dále varuje obec níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 hod hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=128&cs=42542
export evidenčního listu: 27.02.2024 13:49
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.