KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Brusné most Pod hradem Křídlo (Rusava)
Tok: Rusava
Stanice: Brusné most Pod hradem Křídlo (Rusava)
GPS: 49.35918°N, 17.66932°E
Obec: Brusné
ORP: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
Hlásný profil je umístěn na mostu pod hradem Křídlo, je vybaven hladinoměrem, vodočetnou latí a data jsou přenášena dále obci. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která je zároveň příjemcem zpráv o vývoji povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-124
Provozovatel stanice: Obec Brusné
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
110
III.SPA ohrožení
140
Četnost hlášení SPA
I.SPA 2x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA každé 3h
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
export evidenčního listu: 22.06.2024 09:03
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.