KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Česká Metuje (Metuje)
Tok: Metuje
Stanice: Česká Metuje (Metuje)
GPS: 50.54533°N, 16.17985°E
Obec: Česká Metuje
ORP: Náchod
Kraj: Královéhradecký kraj
Hlásný profil kategorie C se nachází na přemostění přes vodní tok Metuje (u obecního úřadu). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Maršov nad Metují, která se nachází na toku Metuje pod obcí a ORP Náchod.
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-03-011
Provozovatel stanice: Obec Česká Metuje
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta obce Česká Metuje
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=125&cs=42591
export evidenčního listu: 18.09.2020 15:16
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.