KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Česká Ves (Bělá) - vodočet
Tok: Bělá
Stanice: Česká Ves (Bělá) - vodočet
GPS: 50.2502°N, 17.2201°E
Obec: Česká Ves
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Vodočetná lať místa vizuální kontroly je umístěna u mostu přes řeku Bělou v Makarenkově ulici. Vodočet monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-086
Provozovatel stanice: Obec Česká Ves
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
150
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
Naměřená data jsou dostupná na: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 28.09.2022 05:57
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.