KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
České Velenice (Lužnice)
Tok: Lužnice
Stanice: České Velenice (Lužnice)
GPS: 48.7662°N, 14.9688°E
Obec: České Velenice
ORP: Třeboň
Kraj: Jihočeský
Hlásný profil kat. C se nachází na mostu pro pěší přes řeku Lužnici. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a monitoruje ho hlídková služba města. Město dále varuje obec Nová Ves nad Lužnicí, která se nachází na toku Lužnice pod městem a ORP Třeboň. Provozovatelem hladinoměru je město České Velenice.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-01-002/008 1-07-02-003
Provozovatel stanice: Město České Velenice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města
Místostarosta města
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
180
II.SPA pohotovost
210
III.SPA ohrožení
270
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/300
export evidenčního listu: 22.06.2024 08:46
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.