KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Český Těšín (Olše) 2
Tok:
Stanice: Český Těšín (Olše) 2
GPS: 49.74321°N, 18.62867°E
Obec:
ORP:
Kraj:
Český Těšín (Olše) Hlásný profil kategorie C pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný na levém břehu mostní konstrukce silnice I. třídy na ulici Střelniční přes vodní tok Olše.
Číslo hydrologického pořadí:
Provozovatel stanice:
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
190
III.SPA ohrožení
260
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 23.09.2019 17:48
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.