KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dlouhá Ves (Otava)
Tok: Otava
Stanice: Dlouhá Ves (Otava)
GPS: 49.17145°N, 13.51708°E
Obec: Dlouhá Ves
ORP: Klatovy
Kraj: Plzeňský
Ultrazvukové čidlo je umístěno na výjezdu z místní části Annín, na mostě přes řeku Otavu u křižovatky se silnicí II/145. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Sušice, které se nachází na toku pod obcí a zároveň plní funkci ORP.
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-054
Průměrný vodní stav: 78 cm
Nejvyšší zaznamenaný stav: 216cm (02.06.2013)
Provozovatel stanice: Dlouhá Ves
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
130
II.SPA pohotovost
150
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.edpp.cz/zarizeni/dlouha-ves-otava-/
export evidenčního listu: 20.09.2020 09:13
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.