KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dobruška (Brtevský potok)
Tok: Brtevský potok
Stanice: Dobruška (Brtevský potok)
GPS: 50.3018°N, 16.1747°E
Obec: Dobruška
ORP: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
HLADINOMĚR SMĚRODATNÝ PRO MĚSTO DOBRUŠKU. Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Brtevský potok, blízko č. p. 37 pod vodní nádrží v místní části Křovice. Profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat a možností zasílání varovných sms zpráv, také se zde byla instalována vodočetná lať. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Pohoří, České Meziříčí a Očelice, které se nachází na vodním toku Dědina pod městem a také ORP Dobruška.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-020
Provozovatel stanice: Město Dobruška
Příjemci varovných SMS zpráv:
Ing. Mgr. Petr Tojnar starosta
Ing. Petr Poláček místostarosta
Bc. Jaroslav Bořek referent kriz. řízení
Ing. Petr Lžíčař místostarosta
Josef Málek velitel jednotky SDH (JPO III)
Michal Novotný vedoucí technických služeb města
Ing. Tomáš Seidl referent ŽP
Ing. Věra Šmídová ved.odd. ŽP
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
155
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
export evidenčního listu: 27.11.2021 15:17
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.