KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dolejší Kunčice (Husí potok)
Tok: Husí potok
Stanice: Dolejší Kunčice (Husí potok)
GPS: 49.74985°N, 17.82884°E
Obec: Fulnek
ORP: Odry
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrná stanice Dolejší Kunčice (Husí potok) se nachází na přemostění přes Husí potok ve městě Fulnek, v místní části Dolejší Kunčice. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Fulnek. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Odry).
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-081
Provozovatel stanice: Město Fulnek
Příjemci varovných SMS zpráv:
Bc. Jana Mocová starostka města Fulnek
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=116&cs=42584
export evidenčního listu: 15.06.2021 13:58
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.