KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dolní Morava (Morava)
Tok: Morava
Stanice: Dolní Morava (Morava)
GPS: 50.1101485°N, 16.8007360°E
Obec: Dolní Morava
ORP: Králíky
Kraj: Olomoucký
Hladinoměr kat. C je umístěn na silničním mostě v přilehlé části jižně od obce Dolní Morava. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Malá Morava. Obec Malá Morava, která je provozovatelem dále varuje město Hanušovice, které se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Šumperk). Provozovatelem hladinoměru je obec Malá Morava.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-001
Provozovatel stanice: Obec Malá Morava
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
110
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 hod hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=167&cs=50018
export evidenčního listu: 29.09.2022 07:19
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.