KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dolní Morava (Morava) u Sněžníku
Tok: Morava
Stanice: Dolní Morava (Morava) u Sněžníku
GPS: 50.1508898°N, 16.8113973°E
Obec: Dolní Morava
ORP: Králíky
Kraj: Pardubický
Hladinoměrná stanice Dolní Morava se nachází na mostní konstrukci u hotelu Sněžník. Profil monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Morava. Obec dále varuje obec Malá Morava a města Hanušovice a Králíky, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem je obec Dolní Morava.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-001
Provozovatel stanice: Obec Dolní Morava
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 29.09.2022 07:53
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.