KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dolní Roveň (Lodrantka)
Tok: Lodrantka
Stanice: Dolní Roveň (Lodrantka)
GPS: 50.0236°N, 15.9870°E
Obec: Dolní Roveň
ORP: Holice
Kraj: Pardubický
Ultrazvuková sonda Dolní Roveň (Lodrantka) pro měření stavu hladin je umístěná pod mostní konstrukcí, k. ú. Horní Roveň, pozemek parc. č. 1610/1, vlastnictví: Obec Dolní Roveň. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Jedná se o nejkritičtější místo po délce toku Lodrantky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Roveň. O povodňové situaci bude obec Dolní Roveň informovat obec Lány u Dašic, ležící níže na vodním toku.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-077
Provozovatel stanice: Obec Dolní Roveň
Příjemci varovných SMS zpráv:
Iva Vinařová starostka obce - předseda PK
Jiří Vančura 1. místostarosta - člen PK
Miloš Plecháček 2. místostarosta - člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
130
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50040#Dolni-Roven-H-GPS
export evidenčního listu: 17.09.2021 21:52
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.