KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Fulnek_P1 (Husí potok)
Tok: Husí potok
Stanice: Fulnek_P1 (Husí potok)
GPS: 49.71523°N, 17.90977°E
Obec: Fulnek
ORP: Odry
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil  Fulnek P1 se nachází na ul.Masarykova, na mostu místní komunikace. Jedná se o značku na betonovém pilíři (od strany zdravotního střediska). Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-081
Provozovatel stanice: Město Fulnek
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
260
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.06.2021 15:15
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.